Muistiinpanoja vuoden 2013 ensimmäisestä jäsentapaamisesta

Muistiinpanoja vuoden 2013 ensimmäisestä jäsentapaamisesta
Sunnuntaina 27.1. klo 14-18 Omenapuutalolla Helsingin Lapinlahdessa

1. Stadin Aikapankin yhteisten tovien käyttö: STAP jäsenmaksu ja STAP vero

Tähän mennessä sovitut käytännöt on muotoiltu kotisivuilla: https://stadinaikapankki.wordpress.com/tietoja/jasenmaksu-ja-tovivero/

Keskustelua
– Aikapankki & verot – keskustelu: ei haluta hyväksyä, että aikapankit kiertää veroja
– Jäsenäänestyksen tulos syksyllä 2012: toviveron kautta voi rakentaa yhdessä uudenlaisia suhteita ihmisten ja yhteisöjen välille
– Jokaisesta tovista menee 0.02 tovia jäsenen valitsemalle yhteisölle eli voidaan vahvistaa yhteisöjen toimintaa. Yhteisöt voi toveilla ottaa aikapankkilaisia mukaan toimintaan ja laajentaa omaa toimintaansa eli tovivero ideaalitapauksessa demokratisoi yhteisöjä.
– Muistutuksena, että myyjän vero menee toviverona valitulle yhteisölle, tarjoajan vero menee STAP-yhteisötilille.
– CES perii 1 % kaikista tehdyistä vaihdoista STAP:n yhteisötililtä.
– Toviveron puutteeksi koettiin se, että sitä ei voi kohdentaa yksittäiselle jäsenelle, jonka tietää tarvitsevan apua.
– Vuonna 2012 jäsenmaksu jäi perimättä, koska CES-systeemissä ei ole toistaiseksi sellaista toimintoa jonka avulla jäsenmaksun voisi periä automaattisesti kaikilta jäseniltä.

Päätöksiä
– Päätettiin, että viime vuoden jäsenmaksuja ei enää peritä jälkikäteen. Odotetaan, että vuoden 2013 aikana CES kehittää automaattisen jäsenmaksun perimissysteemin.

2. Yhteisöt Stadin Aikapankissa

Kysymys: Minkälaisia yhteisöjä halutaan mukaan? Ja miten STAP käytännössä hyväksyy yhteisöt, jotka haluavat liittyä mukaan?

Keskustelua
– Periaatteena on, että yhteisöjen toiminnan pitäisi olla linjassa STAP:n arvokartan kanssa.
– ”Väärinkäytösten” (esim. joku verkostomarkkinointifirma yrittää liittyä mukaan…) välttämiseksi yhteisöiltä pitäisi selvittää tarkemmin, miksi he haluavat liittyä Stadin Aikapankkiin ja mitä he voivat tarjota.
– Voisiko yhtenä kriteerinä olla se, että hakija on voittoa tavoittelematon yhteisö?
– Stadin Aikapankki voi tehdä lisäkysymyksiä jäsenyyttä hakevalle yhteisölle ja kysyä tarpeista ja tarjoamisista.
– Yhteisöt perustelevat, miksi he kuuluvat aikapankkiin.
– Yhteisöjen jäsenmaksu pitäisi olla isompi kuin yksittäisjäsenillä?
– Miksi yhteisöjen yksittäisten jäsenien lisäksi pitää olla yhteisönä mukana? → esim. tarjoaa yhteisiä tiloja, yhteisöillä on eri tavalla yhteisöllisiä toimia, kuten se, että pyydetään osallistumaan peltotöihin…
– Yhteisöissä liikkuu euroja mutta STAP:ssa halutaan edelleen toimia ilman euroja, myös kehittämistehtävissä.
– Hanna Koppelomäki kertoi, että STAP:n osana kehitelty Aika parantaa –verkosto on mukana Tovituki tunnetuksi –hankkeessa, joka on saanut projektirahoituksen Raha-automaattiyhdistykseltä.

Päätöksiä
– Aika parantaa – verkosto on nykyistä selvemmin yhteisöjäsenenä Stadin Aikapankissa, ei STAP:n osana. Hanna lähettää jäsenille tietoa verkostosta ja tovituki-hankkeesta.
– Yhteisöt liitetään mukaan hakemusmenettelyn kautta.
– Yhteisöjen hakemukset yritetään saada koko jäsenistön nähtäväksi.
– Hakemukset hyväksyy jatkossa pieni porukka, joka kootaan STAP:ssa mukana olevien yhteisöjen edustajista ja yksittäisistä jäsenistä.

3. Tavarat aikapankissa

Kysymys: Mitä hyviä ja huonoja puolia tavaroiden vaihtamiseen liittyy? Halutaanko jatkossakin vaihtaa tavaroita? Mitä pelisääntöjä tarvitaan?

Keskustelua

Hyviä puolia
– Eikö ole STAP:n etu, että on mahdollisimman paljon vaihtoja?
– Jos jäsenellä on paljon aikaa, pystyy tekemään palveluita ja näitä toveja voi sitten käyttää myös tavaroiden hankkimiseen.
– Tavaroiden vaihtaminen helpottaa pienituloisten asemaa.
– Tavaroiden vaihtamisesta saa toveja, joita voi taas käyttää palveluihin.
– Tavaroiden kierrätystä pitää jatkaa, koska kaikki eivät pysty maksamaan palveluja työllään
– Ympäristön kannalta hyvä, kun tavara kiertää; linjassa STAP:n arvojen kanssa
– Eettinen luomuruoka: mahtavaa, että pienituloiset voi saada toveilla luomuruokaa

Huonoja puolia
– Tavarailmoitukset täyttää viikkotiedotteen, jolloin palveluita on vaikeampi löytää
– Tavaroiden vaihtaminen STAP:ssa on turhaa, koska netissä on paljon muitakin kirpputoreja
– Tavaroiden vaihdossa vaihdon arvon määritteleminen on vaikeampaa, kun ei ole aikaa vastaan
o Periaatteessa olisi suositeltavaa, että ei puhuta hinnoittelusta vaan palveluiden määrittelystä. Samalla opetellaan neuvottelemaan ja sopimaan luottamuksellisesti keskenään, määrittelemään palveluiden ja tuotteiden arvoa

Päätöksiä
– Tavaroita ja STAP:n kautta tehtäviä tuotteita (esim. villasukkia, luomuruokaa…) voi vaihtaa jatkossakin.
– Tavarailmoituksissa ”hinta” pitää määritellä kokonaan toveissa, ei niin että osa toveina ja osa euroina
– Tavarailmoitukset pitää ehdottomasti luokitella Tavarat-kategoriaan, jotta ne eivät sekoita palveluilmoituksia ja ihmiset osaavat etsiä niitä erikseen
o Viikkotiedotteet lähetetään kategorian mukaan aakkosjärjestyksessä niin, että tavarailmoituksia ei tule ensimmäisenä
– Sovittiin, että jatkossakaan ei määritellä euron ja tovin vaihtokurssia, koska tovi on aikavaluutta.
– Myyjät voivat itse hinnoitella myymiensä tuotteiden hinnat, koska osaavat arvioida niiden arvon.

4. Tilien saldot

Kysymys: Tarvitaanko 50 tovin rajoja? Miten rajojen ylityksiin pitäisi suhtautua?

Keskustelua
– Tovien kertymistä on alunperin perusteltu vastavuoroisuudella, kaikki on antajia ja ottajia
– 50 tuntia on hyvä raja, vastaa noin 1,5 viikon työpanosta
– Entä jos jäsen kokee, että ei tarvitse oikeasti mitään itselleen ja kokee, että on elämässä saamapuolella eikä edes halua mitään vastapuolelta…?
– Jotkut jäsenet haluavat palveluiden kautta rakentaa sosiaalisia verkostoja, ei kerryttää toveja
– Miksi pitää rajoittaa tovien kertymistä? Eikö ole hyvä, että ihminen haluaa olla aktiivinen ja tarjota aikaansa?
– Miten voitaisiin tukea niitä, jotka tarvitsee enemmän? → sosiaalisen luoton idean kehitteleminen? (käytännössä esim. tovituettavista osalla on yli 50 tovia miinuksella)
– Miinuksella oleminen on täysin hyväksyttävää: ”Maksetaan kun jaksetaan”
– Jos on raskas ja hankala elämäntilanne, on vaikea ottaa palveluita vastaan ennen kuin on itse antanut
– Yhteisö voisi puuttua niihin, joiden velkaantuminen näyttää lisääntyvän ja tsekata mistä velkaantuminen johtuu

Päätökset
– Äänestetään rajoista: + 50 ja – 50 rajat pysyy ennallaan
– Rajojen ylittämisestä ei mitenkään rangaista tms.
– 50 tovia on ”välittämisraja”/ puhutteluraja
– Ydinryhmä nimeää jotkut henkilöt, jotka ottavat yhteyttä niihin jäseniin, jotka ovat ylittäneet rajat ja selvittää tovien kertymisen tai velkaantumisen syitä
– Periaatteessa jäsenten tehtävänä on huolehtia omasta tilistään

5. Luottamus Stadin Aikapankissa

Kysymys: Minkälaisia pelisääntöjä tarvitaan, jotta minimoidaan huonot vaihtokokemukset?

Keskustelua
– Ydinryhmäläisille tulee aina välillä palautetta, että esimerkiksi viesteihin vastaamattomat jäsenet on merkittävä ongelma. Mutta on vaikea tietää, kuinka merkittävä osa vaihtopyynnöistä on sellaisia, joihin ei vastata. On myös vaikeaa käytännössä erotella passiiviset jäsenet
– Mitä tehdään jäsenille, jotka eivät vastaa viesteihin?
– Ei haluta mitään jäsenten mustaa listaa, koska ihmiset voi jättää monesta syystä vastaamatta
– Kannattaisi kaikin keinoin välttää poliisin hommia
– Pitäisi kannustaa siihen, että ihmiset antavat enemmän positiivista palautetta
o Suositus- mahdollisuus olisi oltava enemmän esillä eli pyydetään vaihdon tilaajia kirjoittamaan suosituksia myyjistä
– Voisiko olla yleisemminkin palaute-mahdollisuus
o Esim. olen kaksi kertaa ottanut yhteyttä, ei ole vastannut
o Tai muita reklamointijuttuja…
– STAP:ssa luottamusta vähentävä piirre on se, että tämä on kasvoton
o Mahdollisuus laittaa lisää profiiliin tietoja, linkittää nettisivuja, voi laittaa valokuvan
o Kannustetaan luottamuksen rakentamiseen, kysytään vaihtokumppanilta tietoja tarkemmin sähköpostissa, tai voi kuvata itseään vaihtoilmoituksessa
o vrt. coach surfing, jossa täytyy herättää luottamusta ja siellä todellakin rohkaistaan ihmisiä kertomaan itsestään
o voisiko STAP:ssakin saada verkoston kautta tietoa ihmisistä?

Päätöksiä
– Työstetään yhdessä ”Hyvät toimintatavat / Vaihtoetiketti” kaikille jäsenille tiedoksi
– Ryhmässä mukana: Tuuli, Marjut, Martti ja yritetään saada lisää vaihtopyynnön kautta
– Pelisäännöistä
o Jos vaihtokumppani ei tule sovittuun tapaamiseen, voisi laskuttaa tovin (henkilö, joka tulee tapaamiseen, on jo käyttänyt aikaansa eli syytä laskuttaa)
o Myöhästymisistä tai muutoksista pitää ilmoittaa aina heti kun tietää
– Toimimattomista vaihdoista tai muista negatiivisista kokemuksista ei tehdä mitään avointa palautekanavaa, koska ihmisten tilanteet vaihtelevat eikä haluta julkista leimaamista.
– Ydinryhmälle tm. Pienelle porukalle voi lähettää negatiivista palautetta. Tarpeen mukaan he ottavat yhteyttä henkilöön ja antavat hänelle mahdollisuuden kertoa oman näkökulmansa
o Palautetta toimimattomista vaihdoista – palautelaatikko CES-verkkotorille/kotisivuille?
– Vaihdon laskuttamisesta ja tovien määrästä sovitaan aina vaihdon päätteeksi kasvokkain, jotta vältytään yllätyksiltä jälkikäteen.
– Vaihtoon liittyvistä matkoista ei pääsääntöisesti veloiteta: jos haluaa velottaa erikseen toveja/euroja pitäisi asia sopia etukäteen
– Palvelukseen suoraan liittyvät kulut (matkat, materiaalit, tilat, raaka-aineet) voidaan korvata eurolla tai ne voi laskuttaa toveilla, sopimuksen mukaan
o Pitää sopia ennen vaihtoa, miten laskutetaan (tai kirjata jo tarjoukseen)

6. STAP:n kehittämistehtävien työnjako ja organisointi

CES-verkkotorin kehittäminen ja kategoriat

– Vaihtoilmoituksia on välillä vaikea laittaa oikeisiin kategorioihin, jäsenet eivät noudata yksi tovi/tunti periaatetta ja verkkotorilla on vanhentuneita ilmoituksia. Tarvitaanko joku ihminen ”kategoriapoliisiksi” toveja vastaan? Voisiko olla muutaman ihmisen tiimi?
– Työkokonaisuus: kategoriavahti, puuttuu asiattomiin ilmoituksiin ja lähettää joka viikko viikkotiedotteet (kategoriajärjestyksessä)
– Kategoriauudistus on jäänyt tekemättä, tarvitaan uusia ihmisiä tekemään
– Ollaan riippuvaisia CES-palvelimesta ja sen teknisistä rajoituksista mutta halutaan olla mukana globaalissa yhteisössä
– Robert Ramstedt ja Ville Aho mukana STAP:ssa ja he ovat halukkaita parantamaan STAP:n käyttöjärjestelmää → annetaan valtuudet kys. ryhmälle verkkotorin kehittämiseksi

Ydinryhmä
– Paikallaolijoista suurin osa ilmoittautui mukaan ydinryhmän toimintaan. Asioista ja tehtävänjaoista sovitaan sähköpostilistalla ja seuraavassa tapaamisessa.
– Ydinryhmä on aina avoin eli kaikilla jäsenillä on mahdollisuus päästä mukaan sähköpostilistalle.

7. Käyttöneuvonnan kehittäminen

– Robert: tarvitaan teknisesti kätevä käyttöalusta ja porukka joka yhdessä vastaa kysymyksiin
– Toteuttaminen jää ydinryhmän vastuulle

8. Jäsentapaamiset

– Jäsentapaamiset ja ydinryhmän kasvokkaiset tapaamiset koettiin tärkeiksi eli päätettiin pitää useammin
– Jatkossa järjestetään kahden kuukauden välein sunnuntai-iltaisin kaikille avoin ydinryhmän tapaaminen, jossa on ensin asiaosuus ja sen jälkeen kaikkien aikapankkilaisten yhteinen tapaaminen, missä on tilaisuus solmia vaihtosuhteita, ”markkinoida” osaamistaan, syödä ja tavata tuttuja…

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s