Miten kaikki alkoi

Ajatuksesta Stadin Aikapankiksi
(Artikkeli on julkaistu Maan Ystävät -lehdessä 2/2011)

Ajatus vaihtoehtoisesta vaihtojärjestelmästä Kumpulaan ponnahti keskusteluihimme syyskuun kolmantena 2009. Jutusteluamme ravitsi tulevan Kööpenhaminan ilmastokokouksen toivottomuus ja innostuminen vaihtoehtoisten paikallistalouksien työpajoista, joihin olin osallistunut Maailman sosiaalifoorumissa Porto Alegressa Brasiliassa. Lisäksi joku meistä muisteli kuulleensa Oulussa toimivasta palveluiden vaihtopiiristä.

Aikapankki ja yhteisön vaihtojärjestelmä

Seuraavina kahtena viikkona selvitimme kahta asiaa: aikapankkia ja yhteisövaihtopalveluja. Näitä pohdimme edelleen ajatuksia herättävällä matkallamme, joka avaa uusia kehityssuuntia ja mahdollisuuksia.

Meistä tuli CES:n puitteissa Aikapankki lokakuun kolmantena 2009, vain kuukausi alussa mainitun ystävien tapaamisen jälkeen. Aluksi nimenä oli Kumpulan vaihtopiiri ja valuuttana Kumpenni. Emme vielä ole rekisteröityneet yhdistyksenä, siihen ei ole ollut tarvetta.

Jokainen CES:n puitteissa aloittava ryhmä perustaa uuden Aikapankin suorin yhteyksin Etelä-Afrikkaan http://www.ces.org.za/misc/joinexchange.asp Tämän jälkeen me Stadin Aikapankissa autamme eteenpäin esimerkiksi suomenkielisellä materiaalilla.

Keskusteluja ja tapaamisia

’Me’ viittaa aikaan, jolloin olimme vain eri taustaisten ja taitoisten Matti ja Maija Meikäläisten viiden ryhmä. Pidimme ensimmäisen Aikapankin tiedotusillan lokakuussa 2009 Kumpulan Kylätilassa, jossa oli paikalla 17 ihmistä. Tuona iltana esitelmöimme siitä, mitä Aikapankki on ja millaisia mahdollisuuksia siihen sisältyy – kuten nykyisinkin teemme.

Annoimme paljon aikaa vapaalle keskustelulle ja kysymyksille. Osoitimme miten CES toimii. CES:llä on nykyisin ohjelman kehittelijöiden ja suunnittelijoiden työryhmä, joka työskentelee Beta-version kanssa. Kehittely tulee antamaan ”modernimmat” piirteet CES:lle, jonka kymmenettä vuosipäivää vietetään ensi vuonna.

Osallisuus, omistajuus ja suora demokratia

Sekä jäsenosallistuminen, omistajuus että suora demokratia ovat olleet jatkuvan tarkastelun kohteena Aikapankki-prosessissa. Marraskuussa 2009 kirjoitettiin silloin 50 jäsenelle ensimmäinen jäsenkirjeemme, johon liitettiin flaieri levitettäväksi näkyville paikoille. Vastaavaa julkista materiaalia on saatavissa kotisivuiltamme. Kirjeessä kerroimme ensimmäisestä tiedotusillasta ja ilmoitimme lähikaupunginosassa Arabiassa tammikuussa 2010 pidettävästä uudesta illasta. Kehotimme jäseniä esittämään huomioitaan ja ideoitaan sekä osallistumaan tulevan illan järjestelyihin.

Ydintiimi muodostuu

Näin jatkoimme yrittäen lisätä osallistumista ja sitoutumista prosessiin. Jäsenmäärä saavutti sadan rajan maaliskuussa 2010. Huhtikuussa pidimme ensimmäisen Kumpulan vaihtopiirin jäsenillan paikallisen lastenpuiston tiloissa. Parinkymmenen ihmisen – useimmat uusia – kanssa kertasimme puhepiirissä alustuksen Aikapankista, kerroimme käytännön kokemuksista ja puhuimme paljon siitä, mihin suuntaan haluamme kehittyä ja millä tavoin kehittää yhteisöllisyyttä. Aikapankissa on suurelta osin kyse mielen avaamisesta uudelle.

Muodostimme ydintiimin. Nykyisin toimii uusi ydintiimi, jossa on edelleen kolme alkuperäistä jäsentä mukana. Ydintiimi oli silloin ja on edelleen määritelmällisesti avoin ryhmä, joka edistää Aikapankkimme työtä. Kuitenkin suuremmat päätökset tehdään edelleen laajemman porukan kanssa muun muassa konsultoiden jäseniä, pyytämällä kommentteja tai äänestämällä Doodlessa. (Ks. HYPERLINK ”http://en.wikipedia.org/wiki/Doodle” http://en.wikipedia.org/wiki/Doodle ja HYPERLINK ”http://www.doodle.com/?locale=fi” http://www.doodle.com/?locale=fi )

Nykyisellä ydintiimillä on muutamia väljästi toimivia ”työryhmiä”, kuten tiedotus- ja videotyöryhmä. Ne työskentelevät sähköpostitse, mutta pyrkivät tapaamaan kuukausittain. Jotkut ydintiimin jäsenet ovat erityisesti heitä, jotka haluavat laajentaa Aikapankkia omille asuma-alueilleen.

Ydintiimi on yhdessä jäsenten kanssa tehnyt päätöksiä Aikapankki-periaatteiden pohjalta näkyvyyden lisäämisestä ja työstä, jolla Aikapankkia edistetään. Äskettäin päätettiin, että vuosijäsenmaksun määrä on yksi Tovi. Kaikella tällä vahvistetaan Aikapankin omaa perustaa.

Huhtikuussa 2010 vaihtojen määrä lisääntyi selvästi. Siihen saakka vaihtoja oli tapahtunut vain kourallinen kuukausittain, maaliskuuhun 2010 mennessä vain 13. Sitten kuukausivaihto nousi yli 35:en, toukokuussa tarjottiin jo 80 tuntia palveluja. Kesän loma-ajat tietysti vähensivät taas vaihtoa kuten varmasti kaikkialla, jossa Aikapankkia käytetään.

(Paikalliset) tiedotusvälineet käyttöön

Muodostettu ydinryhmä päätti yhdessä jäsenistön kanssa käydyn laajan keskustelun päätteeksi, että Aikapankin vahvistamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi nimi ’Kumpulan vaihtopiiri’ vaihdettiin nimeksi ’Stadin Aikapankki’ ja vaihtoyksikön nimeksi Tovi. Tämä tapahtui toukokuussa 2010, jolloin jäsenmäärä oli voimakkaasti kasvamassa. Meillä oli pieniä juttuja paikallisissa ja valtakunnallisissa tiedotusvälineissä, mikä selvästikin innosti ihmisiä liittymään. Maaliskuun alussa 2011 YLE:n radiouutiset kertoi Aikapankilla olevan jäseniä yli 600, aikapankkitoiminnan laajenevan muuallakin Uudellamaalla, uusimpana Porvoon Aikapankki. Facebookin Stadin Aikapankki –ryhmällä oli yli 1 100 ”tykkääjää”.

Tiedotusvälineet ovat edelleen tärkeä kanava Aikapankille. Pyrimme aina saamaan median pyyntöihin vastaajiksi uusia henkilöitä perustajajäsenien ohella, joita toimittajat useimmiten haluavat haastatella. Sillä tavalla Aikapankki saa useamman ihmisen äänen, mikä hyödyttää Aikapankkia ja kaikkien hyvinvointia.

Viime kesän jälkeen Stadin Aikapankin jäsenmäärä kasvoi sadalla kahden kolmen kuukauden välein. Vaihtojen määrä on noussut viime joulukuun 57:än, jossa yhteensä 120 Tovia on vaihtanut haltijaa. Kaikkiaan vuonna 2010 Toveja vaihtui 760 kappaletta. On kuitenkin pidettävä mielessä, että jäsenmäärä koskee koko Helsinkiä. Jos jossain naapurustossa on vain muutama jäsen, siitä ei synny kovin toimivaa Aikapankkia paikallisesti.

Nykyisin lähetämme sähköpostitse jäsenviestin viikoittain. Tämä muistuttaa ihmisiä Aikapankista ja helpottaa nopeasti vilkaisemaan, millaisia työpyyntöjä ja tarjouksia on saatavilla. Yritämme rohkaista ihmisiä laittamaan esille työtarjouksia lisäksi myös työpyyntöjä, koska se helpottaa työn ja tarpeen kohtaamista. Ja siitähän Aikapankissa on juuri pohjimmiltaan kyse: auttaa ihmisten tarpeiden täyttämisessä.

Paikallisen toiminnan vahvistamista

Aikapankki on tärkeällä tavalla naapuruston, yhteisöllisyyden vahvistamista. Olemme alkaneet painottaa kaikessa paikallistoiminnan vahvistamista myös eri puolilla kaupunkia pidettävissä tiedotusilloissa. Kannustamme jäsenistöä ottamaan meihin yhteyttä ja suunnittelemaan yhdessä paikallisia tiedotusiltoja. Tästä meillä on opastusta kotisivullamme.

Erityisen hyvin onnistuneita tiedotusiltoja on edeltänyt valmisteluprosessi, jossa on aktiivisesti haettu yhteyksiä eri paikallisiin tahoihin kuten asukasyhdistyksiin, jotka luonnostaan saattaisivat nähdä Aikapankin merkityksen yhteisölle. Nämä tahot puolestaan ovat osallistuneet kyseisen illan valmisteluihin. Tässä paikallismedian mukaan saaminen hyödyttää paljon tapahtuman valmisteluprosessia.

Osana paikallistoiminnan vahvistamista ensimmäiset Stadin Aikapankin paikalliset jäsenillat toteutuvat tänä keväänä. Niissä ei ole ensisijaisena tavoitteena toistaa Aikapankki-tiedotusta, vaan luoda tilaa ja mahdollisuuksia saman naapuruston jäsenistölle tavata toisiaan ja lisätä yhteyksiään. Ajatuksena on myös vaihtaa ideoita siitä, miten juuri tietty naapurusto voisi hyötyä Aikapankista. Esimerkiksi Kumpulan jäsenillassa päätimme osallistua alueen kierrätystapahtumaan toukokuussa, ja pitää ”Tovi-markkinat”, jossa erilaisia palveluita olisi tarjolla.

Jos ajan myötä syntyy tarve alueelliselle koordinaattorille, tämä voi saada oikeudet CES-järjestelmässä ja oman jäsenyysalueen erillisenä laajemmasta Stadin Aikapankista. Erilaisia sovelluksia ja menettelytapoja on paljon ja lisää voidaan keksiä. Tärkeää on pitää mielessä, että toteutukset lähtevät paikallisista tarpeista; mitään sellaisenaan kopioitavaa tekemisen mallia ei ole.

Paikallisiin järjestöjen ja yhteisöjen jäsenyys

Paikalliset järjestöt ja yhteisöt voivat myös liittyä Aikapankkiin ja hyödyntää sen mahdollisuuksia.
Aikapankki voi olla loistava tapa avata uusia näkökulmia vapaaehtoistyöhön ja kansalaisaktivismiin. Se voi antaa uusia välineitä haluamiemme asioiden vahvistamiseen yhteisöissämme.

Niinpä meillä onkin alkamassa yhteistyö kaupunkiviljelijöiden, ruokapiirien ja luomutilojen kanssa. Niissä yhteyksissä keskustellaan myös siitä, miten kansalaiset voisivat suoraan olla osallisina sosiaalis-taloudellisesti sekä ympäristöllisesti kestävän ja hyvän ruoan tuotannon eduista. Aikapankilla voidaan tukea toisia järjestöjä ja hankkeita, joiden tavoitteena on hyvinvoinnin rakentaminen yhteisöissä. Näitäkin ajatuksia haluamme nostaa naapurustoissa esille.

Suomen Aikapankit

Suomessa on nyt noin 15 Aikapankkia. Useimpien niiden kanssa olemme muodostaneet epäviralliset Suomen Aikapankit –verkoston. Olemme säännöllisesti yhteydessä toisiimme ja meillä on muun muassa hanke perustaa useita yhteisiä verkkosivustoja. Haasteena pysyy Aikapankin mahdollisuuksien ymmärtäminen omissa paikallisyhteisöissämme, tunnemme olevamme vasta alussa. Kyse on oppimisprosessista, jossa kaikki kokemukset ovat tarpeen Aikapankista sekä yhteisöjen vahvistajana että (täydentävänä) valuuttana.

Viime kädessä – ja erityisesti henkilökohtaisella tasolla – aikapankkitoiminta ja kaikki sen ympärillä pysyy inspiroivana ja palkitsevana kokemuksena. Ja niin valtavan konkreettisena, kaikkien tässä ja nyt liityttäväksi!

Ruby van der Wekken

Kainalojuttu: Aikapankki ja yhteisövaihtopalvelut CES

Käsitettä Aikapankki, Timebanking, on kehittellyt kansalaisoikeusjuristi Edgar Cahn 1960-luvulta alkaen. Sen mukaan kaikki työ on samanarvoista. Siten työn vaihtoarvo määritellään yksinomaan kuluneessa ajassa. Tämä oli mullistava lähestymistapa työn käsitteeseen ja sillä korostetaan kaiken työn samanarvoisuutta. Aikapankki-järjestelmä poikkeaa LETS-menettelystä, Local Exchange Trading System, jossa erilaiset työt pisteytetään ja pisteiden perusteella muodostuu vaihtoarvo. Aikapankki-periaate toteutuu nykyisessä Stadin Aikapankissa, jossa vaihtoyksikkö yksi Tovi vastaa kaikissa tilanteissa yhtä työtuntia. Näin määritelty vaihtoyksikkö luo ja vahvistaa yhteisöä, kunnioitusta ja luottamusta.

Kansainvälisissä yhteisövaihtopalveluissa Community Exchange Services (CES) on verkottuneena paikallisrahoja ja aikapankkeja. CES mahdollistaa vaihdon ryhmien välillä. Stadin Aikapankilla on hyvät yhteydet CES-tiimiin Etelä-Afrikassa, jossa CES on vahvasti poliittinen hanke.

Yksi vastaus artikkeliin: Miten kaikki alkoi

  1. Ruby van der Wekken sanoo:

    Hei,

    Pieni lisäys : Idea tästä kirjoituksesta Maan Ystavien lehdessä on ollut antaa vinkkejä niille, joka ovat kiinnostuneita perustamaan oman aikapankin. Aikapankin voi perustaa kaupungin, mutta myös kaupunginosan/naapuruston tasolle. CES-systeemissä on hienoa että sen sisällä voidaan tehdä vaihtoja kaikkien piirien välillä ja vahvistaa näin laajemman skaalan yhteisöllisyyttä ja suoda kaikille mahdollisuus löytää tarvitsemaansa apua. Vaikka aikapankkitoiminta lähtökohtaisesti suuntautuukin lähelle, voidaan sen avulla myös madaltaa esimerkiksi eri kaupunginosien välisiä ”raja-aitoja” ja lisätä ihmisten välistä solidaarisuutta koko kaupungissa.

    Terveiset,
    Ruby

Kommentointi on suljettu.