Mikä aikapankki?

Alla oleva teksti on suoraan Stadin Aikapankin esitteestä, jonka voit ladata, printata ja viedä vaikka lähikauppaan tai kirjastoon!

Stadin Aikapankki

Stadin Aikapankin verkkotorilla vaihdetaan palveluita aikaa vastaan. Periaatteena on, että kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita! Stadin Aikapankki  toimi kansainvälisesti tunnetun Time Banking –periaatteen mukaisesti. Aikapankissa ideana on vaihtaa palveluita niin, että vaihdonyksikkönä on aika: Stadin Aikapankissa 1 tovi vastaa yhtä työtuntia. Kaikkien palveluiden vaihtoarvo on yksi tovi.

Aikapankin kautta voi saada apua arjen tarpeisiin omalla asuinalueella. Aikapankissa jaetaan yhteisön taitoja niin, että esimerkiksi ompelusta pitävä henkilö tarjoaa korjausompelua muille jäsenille ja saa itselleen apua esimerkiksi lastenhoidossa tai juhlien järjestämisessä. Stadin Aikapankin verkkotorilta voit jo löytää esimerkiksi muuttoapua, puutarha-apua, käännösapua, hiustenleikkuuta tai laina-auton. Aikapankissa mahdollisuudet ovat rajattomat!

Aikapankki on vaihtoehto

Maailmalla toimii tuhansia ”timebanking”-ryhmiä, joiden tarkoituksena on vahvistaa paikallisyhteisöjä. Taustalla on vahva idea tasa-arvosta, eli minun tekemäni työtunti on yhtä arvokas kuin sinun työtuntisi. Tämä haastaa nykyistä käsitystä siitä, mikä on arvokasta työtä ja lisää kaikille mahdollisuuksia saada apua tarpeiden mukaan. Vastavuoroisessa Aikapankissa kaikki jäsenet ”saavat ja antavat” eli jokainen jäsen on tärkeä. Aikapankki on vastalause sille, että jokaisen tulee pärjätä elämässä yksin. Päinvastoin: Me tarvitsemme toisiamme ja saamme pyytää apua. Tällainen palveluiden vaihtaminen perustuu luottamukseen ja samalla vahvistaa luottamusta yhteiskunnassamme.

Laajemmin ajateltuna Aikapankki antaa mahdollisuuden luoda vaihtoehtoisen talouden tilan. Stadin Aikapankin jäseneksi voivat liittyä yhtä hyvin yksilöt kuin osuuskunnat ja yhdistyksetkin. Stadin Aikapankin jäsenet ovat luoneet käsite/arvokäsite kartta joka ohjaa ja määrittelee aikapankissa tapahtuvaa toimintaa. Kartan käsitteet/arvot viittaavat vuorovaikutussuhteita kehittäviin toimintoihin jotka edistävät mm. tasa-arvoa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ekologista kestävyyttä. Aikapankki voisi täydentää nykyisiä julkisia palveluita ja toimia niiden rinnalla.

Aikapankki vahvistaa paikallista demokratiaa, tasaa hyvinvointia ja antaa vaihtoehdon nykyiselle pankkitoiminnalle. Hyvää lisätietoa Time Banking –periaatteesta löytyy englanniksi esimerkiksi osoitteesta: http://www.timebanking.org/what-is.html


Kansainvälinen ja paikallinen ulottuvuus

Stadin Aikapankki on osa kansainvälistä Community Exchange Systems (CES) -verkostoa (www.ces.org.za). Tähän verkostoon kuuluu erilaisia paikallisraha-ryhmiä ja aikapankkeja yli 30 eri maasta. Kaikki ryhmät ovat yhteydessä toisiinsa niin, että myös kansainväliset vaihdot, esimerkiksi majoittuminen tai käännösapu, ovat mahdollisia.
Stadin Aikapankki perustettiin syksyllä 2009 nimellä Kumpulan vaihtopiiri. Vaihtopiirin toiminta on laajentunut, nimi on muutettu
Stadin Aikapankiksi ja jäsenmäärä kasvaa tasaisesti eri puolilla Helsinkiä. Myös muualla Suomessa on jo perustettu omia, CES-verkostoon kuuluvia ryhmiä, kts Suomen Aikapankit verkoston sivut, http://www.aikapankit.fi

Helppo käyttää
Stadin Aikapankin jäsenet voivat itse lisätä tarjouksia ja pyyntöjä verkkotorille. Verkkotorilla on ajantasalla oleva lista jäsenten tarjouksista ja vaihtopyynnöistä. Etelä-Afrikassa luotu järjestelmä myös pitää listaa jäsenten tekemistä vaihdoista ja mahdollistaa helpon yhteydenpidon. Aluesuodatin-valikon avulla voit katsoa vain omaa asuinaluettasi koskevat vaihtotarjoukset ja – pyynnöt.

LIITY MUKAAN!

LISÄTIETOJA:

rubyvdwekken(at)gmail.com  (Ruby)
050 4362171 (Ruby)

Stadin Aikapankki ja Osallistava tuottamista
Powerpoint -esitys Stadin Aikapankista, osallistavasta tuottamisesta ja solidaarisuustaloudesta.
Ruby van der Wekken, kuvat Sanna Pellicioni

Advertisement