Stadin Aikapankin arvo/käsitekartta

Tiistaina 15.11.2011 pidettiin järjestyksessään toinen keskustelutilaisuus Stadin Aikapankin toiminnasta ja arvoista Kurvin Kirjassa. Illan tuloksena on arvo/käsitekartta joka ohjaa sitä, millaista toimintaa haluamme tukea ja edistää aikapankin kautta. Tarkoitus on käyttää yhteisesti työstettyä arvokarttaa aikapankin tulevaisuuden kehittämisessä.

Toiminnan, johon osallistumme, pitää olla sopusoinnussa seuraavien käsitteiden kanssa:

Tasa-arvo
– yhdenvertaisuus
– kaikki työ on yhtä arvokasta
– toisen työpanoksen arvostaminen
– kaikilla on voimavaroja
Vastavuoroisuus
Me-henki, yhteisöllisyys, paikallisuus
Lähiruoka
Lähipalvelut
Ekologinen kestävyys, ympäristöä säästäen
Kulttuurinen muutos
Solidaarisuus: autonomia, moninaisuus, suora demokratia, (yhteistyö, vastavuoroisuus, ekologinen kestävyys)
Oikeudenmukaisuus
Yhteistyö, sopu
Luotettavuus, rehellisyys
Ajan arvostus (rentous/leppoisuus, oma-aikaisuus)
Yksinkertaisuus
Sosiaalisen elämän ylläpitäminen
Rahatalouden vähentäminen, ei rahaa aikapankissa
Ei tavoitella taloudellista voittoa