Stadin aikapankin toimintaperiaatteista ja tulevaisuudesta

Aikapankki on vaihtoväline, jossa toteutuvat hienot perusarvot: tasa-arvo ja vastavuoroisuus. Syksyllä 2011 olemme käynnistäneet jäsenkeskustelun voidaksemme luoda yhteisen ymmärryksen siitä, miten me haluamme aikapankkia käyttää. Ensimmäisenä tuloksena on ollut arvo/käsitekartta , joka on ohjanyt sitä, millaista toimintaa haluamme tukea ja edistää aikapankin kautta.

Olemme myös kehittäneet oman Jäsenmaksu ja Tovivero järjestelmän. Ehdotettu käytäntö tekisi jäsenille mahdolliseksi valita, mihin toviveron tuotto suunnataan. Toisaalta kaikkien 2 %:n vero säilyy, koska toviveron kehittäminen on vastaus julkisuudessakin käytävään keskusteluun aikapankkien verotuskysymyksistä. Tovivero voi myös olla hieno mahdollisuus oppia lisää siitä, miten voimme aikapankkiin osallistumalla tukea ja kehittää parempaa yhteiskuntaa.

19.3.2013 jäsentapaamisen aikana 26 jäseneita vastasivat kysymykseen Miksi tarvitaan Aikapankkia?

Aiemmin työstämiemme arvojen ja sisäisen aikaveron toimintaperiaatteiden mukaisesti viimeistelimme Stadin aikapankin ABC:n toimintaperiaatteet ja tovietiketti, 19.5.2013 pidetyssä jäsentapaamisessa. Niiden mukaisesti määrittelimme, että Stadin aikapankin tavoitteena on ”edistää ihmisten keskinäistä avunantoa ja sitä kautta kehittää kulttuuria yhteisöllisempään suuntaan. STAP vahvistaa sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaista paikallistaloutta, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo ja osallistumisen mahdollisuudet.”

*******************************************************************************************************************************

Viimeinen jäsentapaaminen oli Sunnuntaina 19.3.2013, klo 14-18 Omenapuutalolla Helsingin Lapinlahdessa. Kts  STAP Muistiinpanoja jäsentapaamisesta 2/2013.

Jäsentapaaminen Sunnuntaina 27.1.2013, klo 14-18 Omenapuutalolla Helsingin Lapinlahdessa, kts kutsu ja agenda.Täältä löyttyy Jäsentapaamisen muistio 1/2013.

Keskustelutilaisuus tiistaina 5.6.2012, klo 17 Kumpulan kylätilassa ((Intiankatu 31, 00560 Helsinki) aiheina olivat aikapankki, ammattityö ja verot. Siellä kuulimme sosiaalifoorumin ja muista keskusteluista, minkälaisia ajatuksia on tähän asti kehittynyt. Laitoimme STAP ydinryhmä ehdotus yhteisten tovien käyttö äänestettäväksi koko jäsenkunnalle (äänestys toteutettiin alkusyksystä 2012). Näin äänestettiin!
Stadin Aikapankin ydinryhmä kokoontui 19.9.2012 klo 18, rav. Juttutuvassa, luimme tarkkaan kaikkia kommentteja (kiitos niistä!) ja yritimme ottaa mahdollisimman monia eri näkökulmia huomioon.
***

Huuhtikuu 2012 pidimme kaksi kehitys keskustelut Suomen sosiaalifoorumissa. ”Kilpailua paikallistaloudessa?” sessio oli rohkaisevaa kuulla pien- ja yhteiskunnallisten yrittäjien edustajalta, että aikapankki voi vahvistaa paikallisen solidaarisuustalouden rakentajia! ”Aikapankki ja Kansalaisliikkeet – World Café” sessiossa saimme paljon lisää käytännön ideoita ja pohdiskelua, kuinka Aikapankki voi toimia yhteistyössä organisaatioiden ja liikkeiden kanssa ja vahvistaa niitä!

21.-22.4.2012 Suomen sosiaalifoorumissa
, Arabiksella, Dagmaarinkatu 3, pidettiin kaksi keskustelut :
A. Lauantaina 21.4, klo 12-14, lk 35, Kilpailua paikallistaloudessa? Paneelimuotoinen tilaisuus käsittelee paikallistalouden rakentamista. Keskusteluaiheina on työ, pien- ja yhteiskunnallinenyrittäjyys, verot,aikapankki, kuntapalvelut ja rahoitus.
Taustateksti https://stadinaikapankki.wordpress.com/stadin-aikapankin-toiminnasta/aikapankki-verot-ja-paikallistalous-rakentaminen/

Emma Kari (kaupunginvaltuutettu, Vihreät), Janne Lemetinen (Yhteiskunnalliset yrittäjät), Jukka Lassila (Oma Maa), Jussi Ahokas (Attac), Oscar Fresan (Merkur Pankki), Pekka Pättiniemi (KSL), Ruby van der Wekken (Stadin Aikapankki), ja Elina Turunen (Commons/Solidaarisuustalous verkosto).
Pj. Teivo Teivainen (Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori).
Järj. Stadin Aikapankki, Attac, Solidaarisuustalous verkosto, Yhteiskunnalliset yrittäjät, Merkur-Pankki.

Emmi Väinion video nauhutus keskustelusta:
https://vimeo.com/44683150
https://vimeo.com/44683149
https://vimeo.com/44616664
https://vimeo.com/45121779

B. Sunnuntaina 22.4.2012, klo 13-15, lk 21, Aikapankki ja Kansalaisliikkeet – World Café
Kansalaisliikkeet/-järjestöt perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoistoimintaan ja täten ihmisten/vapaaehtoisten aika on liikkeiden ja järjestöiden suurin voimavara. Tilaisuus tarjoaa World Café formaatin mukaisesti keskustelua ja ideointia siitä miten aikapankit voisivat tukea kansalaisliikkeitä, lisäämällä ja voimaannuttamalla näiden voimavaroja.
Taustateksti Aikapankki ja kansalaisliikkeet
Tilaisuuden järjestää yhteistyössä: Stadin Aikapankki, Shalin ry, Vapaus
Valita Toisin.
Pj. Niklas Toivakainen (Stadin Aikapankki).

Tiistaina 15.11.2011 n. klo 18–21 pidettiin toinen tilaisuus aikapankin toiminasta Kurvin Kirjassa. Illan tuloksena on arvo/käsitekartta , joka
ohjaa sitä, millaista toimintaa me haluamme tukea ja edistää aikapankin kautta. Tarkoitus on käyttää yhteisesti työstettyä arvokarttaa aikapankin tulevaisuuden kehittämisessä.
Muistio toisesta keskustelutilaisuudesta 15.11.2011 Kurvin kirjassa

Ensimmäinen keskustelu pidettiin maanantai-iltana 29.8. klo 18 – 20 Kumpulan kylätilassa. Idea tällaisen yhteisen illan toteuttamisesta syntyi edellisessä Kesä-picnicissämme, jossa syntyi vilkasta keskustelua toimintaperiaatteistamme ja tulevaisuuden suunnitelmista. Jäsenemme Ruby oli valmistanut keskusteluiden pohjaksi luonnoksen, jossa on myös luettelo aiheista ja ideoista, joita on noussut esiin. Alla linkit Rubyn taustapaperiin (ensimmäinen linkki: osittain suomennettu versio, toinen linkki: Rubyn alkuperäinen teksti englanniksi) sekä muistio ensimmäisestä keskustelutilaisuudesta 29.8. 2011 (alin linkki).

Stadin Aikapankin toiminnasta
Discussing Stadin Aikapankki (in English)
Muistio ensimmäisestä keskustelutilaisuudesta 29.8.2011 Kumpulan kylätilassa

Tervetuloa mukaan!

Jos haluat kertoa mielipiteesi johonkin keskustelun aiheisiin liittyen, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen rubyvdwekken(at)gmail.com, tai jättää kommenttisi tälle sivulle.