STAP jäsentapaaminen 27.1.2013

Stadin Aikapankin kaikille avoin jäsentapaaminen ensi sunnuntaina!

Kokoonnumme sunnuntaina 27.1. klo 14-18 Omenapuutalolla Helsingin Lapinlahdessa, vanhan Lapinlahden sairaalan alueella (ks. tulo-ohjeet kartalta).

Jäsentapaamisessa on tarkoitus sopia yhdessä monesta käytännön asiasta. Voit tutustua tapaamisen aiheisiin ja ehdotuksiin lukemalla etukäteen tämän kutsun alla olevan asialistan. Siellä on kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia. Tule vaikuttamaan ja kertomaan kantasi!

Kaikkien jäsenten kommentit ovat tervetulleita. Jos et pääse tapaamiseen mutta haluat kommentoida jotain aihetta, voit lähettää viestiä etukäteen Tuulille osoitteeseen tuuli.hirvilammi@helsinki.fi.

Olet tervetullut jäsentapaamiseen etukäteen ilmoittamatta, ovet ovat auki! Jäsentapaamisessa on tarjolla leipomisia.

Tervetuloa!
Stadin Aikapankki ydinryhmä

Vuoden 2013 ensimmäisen jäsentapaamisen asialistalla olevia aiheita ja ehdotuksia

1. Stadin Aikapankin yhteisten tovien käyttö: STAP jäsenmaksu ja STAP vero
Keskustellaan vielä kasvokkain siitä, miten yhteisiä toveja pitäisi käyttää. Tähän mennessä sovitut käytännöt on muotoiltu kotisivuilla: https://stadinaikapankki.wordpress.com/tietoja/jasenmaksu-ja-tovivero/

Verotus on otettu käyttöön ja jäsenkirje siitä lähetettiin joulukuussa. Uudessa tervetulokirjeessä on ohjeet mutta toistaiseksi ne on vain suomeksi. Tervetulokirje pitäisi kääntää ruotsiksi ja englanniksi.

Stadin Aikapankissa mukana olevien yhteisöjen olisi hyvä päivittää tietojaan kotisivuille, jotta jäsenet tietävät paremmin, mille yhteisölle he haluavat toviveronsa kohdentaa.

Stadin Aikapankissa on päätetty, että jatkossakin perimme vuosittaisena jäsenmaksuna 1 tovi/vuosi. CES-verkkotorilla ei toistaiseksi ole sellaista toimintoa, että jäsenmaksun voisi velottaa automaattisesti. Sitä ollaan tekemässä Etelä-Afrikassa ja se saadaan toivottavasti käyttöön lähitulevaisuudessa.

2. Yhteisöt Stadin Aikapankissa
Yhä useammat yhteisöt (ml. erilaiset pienet yhdistykset, suuremmat järjestöt ja osuuskunnat) ovat halukkaita liittymään Stadin Aikapankkiin ja mukana on jo monia. Katso lista täältä: https://stadinaikapankki.wordpress.com/yhteisot-aikapankissa/

Kysymys on, miten STAP hyväksyy yhteisöt, jotka haluavat liittyä? Koska kaikki tilanteet eivät välttämättä ole yksinkertaisia, jäsentapaamisessa pitäisi pohtia tarkemmin menetelmää. Voisiko meillä olla esimerkiksi nimettynä ryhmä eri yhteisöjen edustajia, jotka hyväksyvät uusien yhteisöjen jäsenhakemukset? Käytännössä se, joka ottaa vastaan uusien jäsenten jäsenhakemukset, voisi välittää hakemuksen eteenpäin tälle ryhmälle ja pyytää heidän mielipiteitään.

3. Tavarat aikapankissa
Stadin Aikapankki on ensisijaisesti tarkoitettu palvelujen
vaihtamiseen aikaa vastaan. Tästä huolimatta Stadin Aikapankissa on
vaihdettu pienessä määrin tavaroita sen perustamisesta lähtien. Tämän
lisäksi on kehitelty sellaisia uusia yhteistyön muotoja, joissa toveja
käytetään yhteisön vaihtovaluuttana. Se osaltaan vahvistaa STAPia
aikapankin ja paikallisrahan omanlaisena “välimuotona”.

Tavaroiden hinnoittelu on muodostunut eri tavalla ongelmaksi kuin
palvelujen vaihdossa. Joissain tilanteissa työnmäärän arvioiminen on
kuitenkin mahdollista mutta jotkut tilanteet ovat vaikeampia. Näissä
tilanteissa aikapankin arvokartalle nimetyt arvot voisivat olla apuna hinnan arvioinnissa: Jos lähtökohdaksi otetaan se,että ihmisten talouden tehtävänä on palvella ihmisiä ja luontoa eikä voittoa ja kasvua, on ilmeistä, että vaihtojen tarkoituksena on tyydyttää vaihtajien tarpeita eikä saavuttaa voittoa.

Jäsentapaamisessa olisi hyvä luoda selkeitä pelisääntöjä ja käytäntöjä seuraaviin tilanteisiin:
A. Tavaroiden lainaaminen ja tilan vuokraaminen
Tällainen toiminta voidaan nähdä palvelujen tavoin, esimerkiksi auton
tai ompelukoneen lainaaminen. Sopimukset, joita STAP:ssa tehdään
tällaisista vaihdoista, ovat aina yksittäistapauksia koskevia. Joskus
periaate 1 tovi /tunti saattaa soveltua hyvin. Pitkäaikaisemmat lainat
(esim. ompelukoneen laina) ovat taas sopimuksenvaraista. Onko hyvä, että myyjä ja ostaja sopivat hinnasta keskenään aina tilanteen mukaan?

B. Aikapankin kautta tehdyllä työllä tuotettujen tuotteiden myyminen
Tällä tarkoitetaan tuotteiden myymistä ja ostamista toveja vastaan, esimerkiksi villasukat, itsetehdyt hillot tai luomuruokaosuuskunnan tuotteet. Aikapankissa ei ole mitään yksiselitteistä hinnoittelua tuotteille ja kysymyksenä on, miten aika muuntuu tuotteiksi. Toimitaanko jatkossakin niin, että tuotteiden myyjä määrittää hinnan, koska hän osaa arvioida tuotteiden arvon?

C. Kierrätys (kirpputorityyliin)
Tähän asti tavaroiden myynti pientä tovimäärää vastaan on ollut
sallittua STAP:ssa. Halutaanko se sallia tulevaisuudessakin?

E. Muu myynti
Verkkotorilla näkyy aina välillä vaihtotarjouksia, joissa kaupataan uusia tuotteita tai esimerkiksi leffa- tai junalippuja. Halutaanko Stadin Aikapankissa jatkossakin sallia muidenkin tuotteiden myynti, kuin kierrätettyjen ja aikapankin kautta tehtyjen tuotteiden myynti? Kuten palvelujen vaihdon tapauksesa, voivat aikapankin arvot tarjota ohjeita siitä, minkälaisia tavaroita verkkotorilla voitaisiin myydä.

Jäsentapaamisessa käsiteltävät ehdotukset
– Sallitaan jatkossakin pienimuotoinen tavaroiden vaihtaminen mutta täsmennetään edellä esitettyjä kysymyksiä eli tehdään jonkinlaisia yhteisiä linjauksia.
– Tavaroiden vaihtotarjoukset ja – pyynnöt tulisi aina listata Tavarat-kategoriaan, jotta ne häiritsee muita ilmoituksia mahdollisimman vähän.

4. Tilien saldot
Stadin Aikapankin periaatteena on, että tili voi hyvin olla miinuksella, mutta kuitenkin max. 50 tovin verran. Samoin periaatteena on, että tilille ei saisi kertyä 50 tovia enempää. Toistaiseksi näitä ei ole valvottu mitenkään eikä ongelmatapauksiakaan ole suuremmin ilmennyt. Toisaalta on herännyt kysymys, pitäisikö vaikeassa elämäntilanteessa sallia suurempi ”luotto”. Ja tarvitaanko toveille ylärajaa? Jäsentapaamisessa olisi hyvä keskustella siitä, luotetaanko jatkossakin siihen, että aikapankkilaiset noudattavat selkeästi kommunikoitua periaatetta ilman valvontaa.

5. Luottamus Stadin Aikapankissa
Aikapankissa tehdyt vaihdot perustuvat luottamukseen. Siksi olisi tärkeää, että jäsenet esimerkiksi vastaavat saamiinsa viesteihin ja pitävät kiinni sovituista tapaamisista. 2500 hengen yhteisöksi olemme selvinneet todella vähäisillä ongelmilla. Ongelmien välttämiseksi jatkossakin olisi hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä, jotka kirjataan myös Tervetuloa-kirjeeseen.
Ehdotuksia jäsentapaamiselle mm. seuraavat:
– Vaihtopyynnöistä kieltäytyminen on aina sallittua mutta se pitää tehdä suoraan vastaamalla viestiin.
– Vaihtotapaamisten peruuttamista tulisi välttää. Jos tapaaminen pitää perua, se pitäisi tehdä heti, kun suunnitelmat muuttuvat.
– Vaihdon laskuttamisesta ja tovien määrästä on hyvä keskustella aina vaihdon päätteeksi, että vältytään yllätyksiltä jälkikäteen.
– Jne. Mitä muita?

6. Säännölliset jäsentapaamiset
Verkkoyhteisönä meidän olisi hyvä tavata säännöllisesti, koska tapaamisissa on helpompaa suunnitella tulevaa ja tehdä yhteisiä päätöksiä. STAP:n toiminta-alue on laaja ja vaihtojen helpottamiseksi kannattaisi tukea myös alueellisten ryhmien toimintaa.

Ehdotuksena on, että jäsentapaamisessa sovittaisiin selkeämmät rakenteet jäsentapaamisille. Esimerkiksi niin, että jatkossa järjestetään
– Koko STAP:n jäsentapaamiset noin neljä kertaa vuodessa
– STAP:n ydinryhmän avoimia tapaamisia esimerkiksi kerran kuukaudessa
– Kannustetaan asuinalueita keräämään oman alueen aikapankkiaktiiveja ja järjestämään omia tapaamisiaan. Tähän tarvitaan aktiivisia koollekutsujia eri alueilta.

Tapaamisten toteuttamiseen voisi käyttää myös STAP:n yhteisiä toveja, koska ne kehittävät STAP:n toimintaa. Mutta miten?

7. Aikapankin käyttöneuvonnan kehittäminen
Aikapankkiin liittyy jatkuvasti mukaan ihmisiä, jotka tarvitsevat opetusta verkkotorin käyttöön tai tukea matkan varrella. Muutamat jäsenet tarjoavat jäsenille STAP käyttöneuvontaa. Voidaanko tätä työtä korvata STAP:n yhteisillä toveilla? Ja miten toimintaa kehitettäisiin?

8. STAP:n kehittämistehtävien työnjako ja organisointi
Kotisivuilla on listattu, mitä kaikkea Stadin Aikapankin toiminnan pyörittäminen edellyttää. Tehtävinä on esimerkiksi uusien jäsenten hyväksyminen, viestintä jäsenille, sähköposti- ja puhelintiedusteluihin vastaaminen (jäsenet, muut kiinnostuneet),
mediatiedustelujen koordinointi, yhteydenpito Etelä-Afrikkaan (CES), vaihtotarjousten ja pyyntöjen lähettäminen kerran viikossa (+ virheellisten ilmoitusten hoito), kotisivujen ja facebook-sivun päivittäminen, jäsenkirjeiden kokoaminen ja lähettäminen sekä aikapankin esittely/edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa.

Kaikkiin näihin tehtäviin pyydetään mukaan uusia innostuneita! Tällä hetkellä on olemassa jonkinlainen epävirallinen ja väljä tehtävänjako niin, että hommat hoituvat. Jatkossa tehtäviä olisi hyvä jakaa tasaisemmin ja tiedottaa niistä jäsenille avoimemmin.

9. Kevään tapahtumat
Kevään aikana on tulossa paljon erilaisia tapahtumia. Myös viime kevät oli kiireistä aikaa (https://stadinaikapankki.wordpress.com/ajaaankoht/ajankohtaista/). Missä tapahtumissa haluamme tänä keväänä olla mukana? Kuka on kiinnostunut osallistumaan ja mihin?

Keväälle 2013 on suunnitteilla esim ainakin seuraavia juttuja:

* STAP ja Aika parantaa -verkosto ovat mukana Kokeilupiste-hankkeessa, joka esittelee toimintaamme paitsi Lasipalatsin 2.krs pysyvässä näyttelytilassa, myös pääkaupunkiseudun kirjastojen kiertävissä näyttelyissä. Kevään aikana tulossa useisiin kirjastoihin, ja silloin kaivataan paikalle esittelijää muutamaksi tunniksi per kirjasto. Tiedossa: Töölön kirjasto 18.-22.2. sekä Pasilan kirjasto tammikuun ajan.

*Suomen sosiaalifoorumi 20.-21.4.2013
– Omia/yhteisiä tilaisuuksia, Lapsiparkki

* Minne muihin tapahtumiin kannattaisi osallistua?
Esim. Kierrätystehdas 4.-5.5.2013 Helsingin Kaapelitehtaalla
Vantaan Second Hand Picnic
Arabia Katufestivaali
Kumpulan kyläjuhla
Maailma kylässä -festivaali

• Tapahtuuko asuinalueellasi ja haluaisit esitellä siellä Stadin Aikapankkia? Se on täysin mahdollista ja voit saada apua suunnitteluun.

10. Muuta
Kuulumisia maailmalta ja isommista kuvioista, joissa STAP on mukana…

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s