Yhteisten tovien käyttö – seuraa äänestystä ja keskustelua

STAP:n ylimääräisten yhteisten tovien käyttöäänestyksen tulokset:
Äänestyksen ja kommenttien anonyymit tulokset päivitetään tälle sivulle; äänestys käynnissä 30.8.-15.9.2012

Päivitetty 16.9.2012, 10.45am. (äänestys viimeinen päivä oli 15.9)
Osittain vastattujen kysymysten määrä: 141
Kokonaan vastattujen kysymysten määrä: 141 (100%)

Yhteisiä toveja voi käyttää jäsenten ehdottamiin hankkeisiin
Vastausten prosenttiosuus: 64,5%
Vastausten lukumäärä: 89

Yhteisiä toveja käytetään ainoastaan STAP:in varsinaisten tehtävien hoitoon
Vastausten prosenttiosuus: 15,9%
Vastausten lukumäärä: 22

Minulla ei ole mielipidettä asiasta, mutta enemmistön kanta sopii minulle
Vastausten prosenttiosuus: 22,5%
Vastausten lukumäärä: 31

Yhteisten tovien käyttö äänestys 30.8-15.9.2012

50 tekstivastausta
– EI, EI ja EI kaikelle muulle kuin organisaation välttämättömiin kuluihin kerätyille veroille. Verotus organisaation kulujen/kehittämisen kattamiseksi on ymmärrettävää. Mutta jos lähdetään sille linjalle että tekemääni työtä jaetaan kolmansille osapuolille, olipa tarve tai kohde mikä tahansa, en halua enää olla mukana toiminnassa. Veroilla on taipumus kasvaa ja ottajia on loputtomasti kun tie on ensin avattu tällaiselle käytännölle. Pankin jäsenet voisivat sensijaan esittää vapaaehtoisella pohjalla suoritettavia ”keräyksiä” jos kokevat sen tarpeelliseksi.
15.9.2012 8:22
– Olen ollut Helsingin seudun vaihtopiirin jäsen, enkä ole pysynyt kartalla mitä tämä liittyminen aika-pankkiin tarkalleen tarkotti. Taidan erota, lähivuosina en kuitenkaan tule kovinkaan kartuttamaan pistetiliäni joten mistäpä sitä veroa sitten maksaisin.
14.9.2012
– Kannatan, että yhteisiä toveja voidaan käyttää jäsenten ehdottamiin hankkeisiin. Aikapankki on itse järjestämäämme kansalaistoimintaa, me itse olemme kehittämässä periaatteitamme jne. Neljän prosentin sisäinen tovivero vaihdoista on ollut eräänlainen kokeilu. On vaikea ennakoida, kuinka monet jäsenet liittyvät mukaan aikapankin kehittämiseen. Toivotaan tietysti, että monet tulevat mukaan! Seuraavaksi on vuorossa pohdinta siitä, että voisimme perustoimintamme lisäksi – mikä on minusta hienoa – myös yhdessä päättää ja tehdä aikapankin kautta asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Demokraattisesti ehdotettuja ja äänestämällä valittuja asioita, aikapankin periaateitta mukaan. Mitä enemmän aikapankki leviää, sitä enemmän tällaisia yhdessä aikaansaatuja asioita (vertaistuotanto) voi tapahtua! Kommenteissa oli myös joitakin hyviä ehdotuksia, kuinka toteuttaa tämä käytännössä. t.Ruby van der Wekken
14.9.2012 13:01
– Tästä voisi lähteä liikkeelle. Aina voi sitten arvioida tilanteen uudestaan ja sen mukaan, paljon niitä verotoveja kertyy. Mielellään pidetään vero% STAPsin menojen tasalla. Voitaisiin perustaa erikseen tovirahasto, johon voi lahjoittaa tovejaan erityistarpeisiin esim. ”köyhäinapua” josta joku mainitsi tekstarissa.
14.9.2012 7:17
– Jos yhteisiä toveja jaetaan erilaisiin projekteihin on selkeiden ja vedenpitävien sääntöjen luominen vaikeaa/mahdotonta. Tällöin syntyy helposti epäluottamusta ja liiankin todennäköisesti syntyy tilanteita joissa tulee riitoja periaatteella: miksi tuo sai mutta tuo ei, tai: meidänkin pitää saada kun nuo saivat.
13.9.2012 22:20
– Kiitokseni aktiiviporukalle.
13.9.2012 20:05
– Hanke voisi olla vaikka yhteisen ympäristön puolustamista: siivoamista, korjaamista, lausuntojen kirjoittamista.
13.9.2012 18:58
– Vapaaehtoistoimintaa on paljon kaikkialla ja sen muuttaminen toveiksi on vaikeaa koska kohteena olevat tahot , esim vanhukset eivät voi ”tuottaa” toveja itse. ”toviveroilla” voisi esimerkiksi mahdollstaa vapaaehtoisten ryhmälle illanvieton, hemmottelupäivän, ym. Se tekisi osaltaan näkyväksi vapaaehtoisten tekemää näkymätöntä työtä
13.9.2012 17:06
– On aika oleellista kuinka paljon on ylimääräisiä toveja. Jos niitä kertyy ylenmäärin voisiko veroa alentaa. Ne jotka kannattavat jotain yleishyödyllistä tovien jakoa ,voivat antasa omista ylimääräisistä toveistaan
13.9.2012 16:29
– Aiemmin ns.vero on ollut pienempi. Miksi sitä on nostettu? Minusta 4% on liikaa. Sanna Jalomäki
13.9.2012 15:50
– Sorry, ruksin molemmat vaihtoehdot seuraavista syistä. Mielestäni toveja pitäisi käyttää ensisijaisesti STAP:n varsinaisiin tehtäviin, ja mikäli niitä jää jatkuvasti/reilusti ylimääräisiä, pienentää verotusta niin, että se vastaisi mahdollisimman tarkkaan STAP:n tarpeita. Jos toveja kuitenkin jää yli, minulla ei ole mitään sitä vastaan, että niitä käytetään muihin hankkeisiin. Kannatan myös jonkun jo ehdottamaa ajatusta tovien käyttämisestä heikompiosaisten, esim. vanhusten, pitkäaikaissairaiden tai vaikkapa monilapsisen yksinhuoltajaperheen auttamiseen.
13.9.2012 15:00
– Humaania ihmisyyttä edistävät hankkeet saavat 100% tukeni
13.9.2012 14:16
– Juttelin tänään Mekans.fi-hanketta pyörittävän kanssa, ja ehdotin, että aikapankin yhteistoveja voisi käyttää vertaisopettajien palkitsemiseen. Vastapainoksi saataisiin aikapankille uusia käyttäjiä ja muun muassa mainostilaa Lasipalatsin seinästä. t. Joonas Pekkanen (”ydinryhmäläinen”)
13.9.2012 14:09
– Miksi periä jäsenmaksua ja se sitten lahjoittaa tai sijoittaa johonkin. Systeemi ei oikein käy järkeen. Toiminta ei noudata tovitoiminnan periaatetta
13.9.2012 13:12
– Voisiko toveja antaa myös esim. Helsinki Missiolle: he vosiivat halutessaan toveilla tilata stadilaisille vanhuksille sovitulla tovisummalla seuraa/asioimisapua aikapankkilaisilta.
13.9.2012 12:34
– Ehdotan toveja Aika parantaa toiminnan tukemiseen
13.9.2012 12:18
– Ylimääräisiä toveja voisi käyttää hallituksen harkinnan mukaan erillisen anomuksen perusteella myös yksittäisten jäsenten auttamiseen, jos esmes iäkäs jäsen tarvitsee apua, mutta hänellä ei ole riittävästi toveja. Eli siis perinteistä ”köyhäinapua”.
12.9.2012 20:53
– Teette hyvää duunia! Keep it up!
12.9.2012 17:49
– Minusta vuoden tovit olisi hyvä käyttää ensisijaisesti STAP:in varsinaisten tehtävien hoitoon, MUTTA vuoden tovi ylijäämää voisi käyttää aina jäsenten ehdottamiin hankkeisiin.
11.9.2012 9:28
– Olisiko mahdollista kohdentaa verotovit osittain alueittain, ja toisaalta olisi myös verovaroja, joita käytetään ei aluesidonnaisesti eli esim. laajempien kamppanjoiden tukemiseen, jotka koskettavat suurta määrää kaupunkilaisia. Tällaiset ”kiintiöt” ovat toki hieman monimutkaisia, mutta se takaisi etteivät yhteiset tovit menisi painottuneesti esim yhden kaupunginosan, jonka jäsenet ehdottavat aktiivisesti kohteita, kehittämiseen.
9.9.2012 21:11
– Aika Parantaa -toiminta olisi ainakin hyvä kohde (vaikka ”sisäinen”)
5.9.2012 22:32
– Aikapankki on loistava idea,,jota kannatan lämpimästi. Itse en ole alun kokeilun jälkeen tullut sitä käyttäneeksi, ehkä kun aika ei tahdo riittää. Tsemppiä!
5.9.2012 16:56
– Jäsenten ehdottamia hankkeita voisi olla myös vapaaehtoistyö! Mielelläni lahjoittaisin toveja esimerkiksi vanhusten eteen tehdyn työn hyväksi.
4.9.2012 11:30
– voisi nollata niiden jäsenten kohdalta tilejä,jotka ovat aktiivisia.
4.9.2012 10:32
– Jonkinlainen seurantamekanismi olisi hyvä luoda jäsenten ehdottamien hankkeiden tovien käytölle. Mitä käytöllä tavoitellaan? Raportoiko käyttäjä jotakin STAPSille ja/tai aikapankin jäsenille? Mitä raportin tulisi sisältää? Tekeekö STAPS omakohtaista arviota hankkeista? Entä jäsenet? Yhteisistä toveista voi jyvittää jonkun tietyn maksimimäärän osuuksia, joita käytetään jäsenten ehdottamiin hankkeisiin, mikäli tuntuu liian uskaliaalta avata ”Pandoran lipas” ilman rajoituksia. Osuus voi aluksi olla suhteessa pienempi STPASin tehtävien hoitoon nähden, sillä osuutta voi kasvattaa kokemusten myötä.
3.9.2012 22:06
– Jos toveja kertyy paljon, veroa voi pienentää. Jos ylimääräiset tovit käytetään toimintaan, joka kuuluisi kunnalle / valtiolle, verottajaa ei varmaankaan kiinnosta puuttua tällaisen ’veronkiertoon’ ?
3.9.2012 19:53
– Hei! Mielestäni toveja voi käyttää yksittäisten aikapankkilaiten joilla elämäntilanne, sairaus tms. rajoittaa omien tovien hankkimista. Mielestäni VAIN TYÖNTEKIJÄN pitää maksaa VERO, EI TYÖN VASTAANOTTAJAN, pois tuplaverotus.
3.9.2012 10:25
– Miten olisi kieli- askartelu tms. harrastusryhmät? Nativeja kielen taitajia löytyy, jos he voisivat vetää kursseja säännöllisesti ja saisivat sitten pitämistään tunneista toveja yhteisestä kassasta. Kerhot olisivat muuten tovittomia osallistujille, tai mahdollisesti lukukaudesta perittäisiin tovin maksu, jolloin Aikapankki nettoaisi jopa kerhoista.
2.9.2012 20:40
– Mielestäni olisi hyvä, jos toveja käytettäisiin sekä johonkin pitkäaikaiseen hankkeeseen että muutamiin vaihtuviin kohteisiin.
1.9.2012 13:27
– On tärkeää tiedottaa asioista siten, että jokaisen ääni tulee kuuluviin jatkossakin ettei tämä touhu mene sisäpiiritouhuksi.
31.8.2012 20:18
– Minusta tämä on hieno ehdotus. Kun jäsenmäärä STAP:ssa kasvaa niin tekee myös yteistilin varat. Mikä sen parempi, että nämä varat voidaan edelleen ohjata toimintoihin jotka editstävät STAP:in arvokratan mukaista yhteiskuntaa/yhteisöllisyyttä!
31.8.2012 12:40
– Oikeesti koen että parasta olisi jos pyritään katsomaan mites paljon toveja ylläpitoon kuluu j alaskemaan vero% niin että ei jää paljon ylimäärästä ja sitten Julkaista erilaisia projekteja joihin jenggi voi lahjoitaa Tovejaan vähän niinkun antaa hyväntekeväisyyteen rahaa. Tai Yksityinen verotus idea että sinä päätät itse veroillasi et mitä juttuja yhteiskunnassa haluat tukea. Mutta tää on hyvä alku.
31.8.2012 10:28
– Jos yhteisiä toveja käytetään muihin hankkeisiin, niin seuraava kysymys on mihin minun maksamani verot käytetään. Vaikka kysymys ei ole rahasta, niin tämä kysymys tulee esille joka tapauksessa ja silloin on edessä ideologinen suo.
31.8.2012 7:32
– Jos toveja kertyy niin paljon, ettei niille ole käyttöä STAP:ssa, voisi ajatella veron pienentämistä, esim. vain 1tovi/ jäsen/ vuosi, eikä prosenttiveroa. Toisaalta ennakoiden yhteiskunnallista verokeskustelua aikapankkia koskien, voisi toveja kohdentaa sellaisiin palveluihin, joita kustannetaan verovaroihin, mutta joita ei verovaroin pystytä säästösyistä tarpeeksi tuottamaan (esim. vanhusten tukipalvelut, kotihoito, ulkoiluttaminen, tms.), katujen hoito (hiekoitus talvella!), lapsiparkki, Aika parantaa -palveluja harkinnalla mahdollisesti myös aikapankin ulkopuolisille? Tällaisen ansiosta saatettaisiin säästyä veroviraston rankemmilta ratkaisuilta.
30.8.2012 23:47
– Varsinaisten tehtävien hoidolla tarkoitan myös yhteistilojen korjaamista yms. En kuitenkaan kannata yhteisten tovien käyttämistä muihin toimintoihin.
30.8.2012 18:07
– Voisiko STAP ilmoittaa, paljonko näitä käytettäviä toveja on nyt ja paljonko niitä vuosittain kertyy. Olisi helpompi asennoitua kysymykseen.
30.8.2012 17:33
– Periaatteessa minulle sopisi, että ”veroja” käytettäisiin myös joihinkin hankkeisiin, mutta haluaisin ensin tarkennusta, minkätyylisiä hankkeita tällä voidaan tarkoittaa. Vastasin siis toistaiseksi ”vain varsinaisten tehtävien hoitoon”.
30.8.2012 17:26
– tui tui 🙂
30.8.2012 16:27
– Jos yhteisiä toveja kertyy sen verran että niitä ei saada kulutettua Aikapankin varsinaisiin tehtäviin, niin sittenhän ne on hyvä käyttää muihin yhteisöllisiin hankkeisiin, jotka valitaan yhdessä.
30.8.2012 15:29
– Ruksasin tuohon ekaan vaihtoehtoon, mutta pikkuisen varaustakin on: voi tulla helposti tilanteita, jolloin ne ”yhteiset arvot” on vaikeatulkintainen asia. Meitä on stapissa niin monenlaisia ihmisiä. Luulen, että ainoa yhteinen meillä on aikapankki 🙂 Mutta, varauksella siis: ruksi ekaan ruutuun! Ylimääräisiä toveja voisi käyttää myös AikaParantaa-verkostossa tukea saaneiden tilien kartuttamiseen, siis sellaisten, jotka eivät itse ehkä pysty hankkimaan toveja ja joiden miinussaldo vaan kasvaa.
30.8.2012 13:09
– teette hienoa työtä yhteiseksi hyväksi
30.8.2012 12:50
– Jos toveja kertyy liikaa, niin voisiko tehdä niin, että tovien perimisessä on jokin tietty maksimimäärä per vuosi? Minä olen ehdottomasti sitä vastaan, että niitä lahjoitettaisiin pois. Mielummin niin että jäsenellä on mahdollisuus lahoittaa omia tovejaan pois.
30.8.2012 12:28
– Kannatan ”verotulojen” ohjaamista STAPin varsinaisten tehtävien hoitoon sekä arvokartan mukaisiin hankkeisiin.
30.8.2012 12:28
– Toivoisin, että toveja käytettäisiin esim. STAP:in joulujuhlaan. Juhlijoina olisivat avustettavat, ei niinkään STAP:in jäsenet. STAP:ilaiset voisivat toveillansa pyytää sponsorointeja, tukea, tilaa, tunnelman luomista, musiikkia, mitä tahansa mikä loisi yhteisöllisyyttä. Hurstilla on oma joulujuhlansa, silti kaikki joulua viettävät eivät sinne ehkä rohkene mennä. Vähän surettaa yksinäiset ja vanhukset, joille joulunvietto voi olla raskasta. Nyt kun alkaisi suunnittelemaan tilaisuutta elokuussa, niin joulukuussa voisi saada jo aikaan kunnon juhlat, siihen aikaan kun kaikkien sydän ja kukkarokin saattaa olla avoimillaan.
30.8.2012 12:19
– mutta myös STAPin tehtävien hoitoon.
30.8.2012 12:14
– Uskon että toviverolla on vahva koko tovipalvelun houkuttelevuutta vähentävä vaikutus, joten se pitäisi pitää minimaalisena tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa kilpailevat tovipankki-ideat voivat vielä nousta sivusta ja tappaa koko käyttäjäkunnan, ja varsinkin haluaisin että se seuraavan sukupolven killer app -aikapankki ei keskity johonkin ison konsernin, esim. Alma Median tai monikansallisten omistamaan yrityksen hallintaan – niissä osataan kiillottaa käyttöliittymää ja voidaan hyvin pyöriä miinuksella ensimmäiset muutama vuotta käyttäjien houkuttelemiseksi. Toisin kuin valtioissa, tovipankeissa ainoa käyttäjiä sitova tekijä on markkinan koko (eli mitä niillä toveilla voi tehdä), ja tällä hetkellä sen suhteen voi vielä kilpailla suhteellisen pienellä sijoituksella, varsinkin jos on iso yritys. En toisaalta ole varma skaalautuuko juuri CES oikeasti isoille joukoille. Siinä vaikuttaa olevan paikoin tietoturva-aukkoja joissa pitää vaan luottaa, ja jos näin on, se hajoaa vielä käsiin kun käyttäjäjoukko kasvaa riittävän pitkälle ”laajennetun kaveripiirin” ulkopuolelle että petos alkaa kannattaa. Eli voi olla että sitä ”sitten kun ollaan isoja” -vaihetta ei koskaan tule. En itse tule juurikaan tovipankkia käyttäneeksi; sen liepeillä on ollut kaikenlaista yritystä (käytin toveja naapurini hyväksi siltä varalta että hän kiinnostuisi, ja liityin verkostoon josta voisin saada tovituloja mutta totesin että sekin yritys kaatuu osaltani liikaan tuottamattomaan byrokratiaan suhteessa hyötyyn). Se ei vaan sovi käyttötarkoituksiini vaan joudun niitä erikseen väkisin keksimään. Kovan yrittämisen seurauksena on kuitenkin syntynyt kaikenlaista positiivista sosiaalista, erilaisten ihmisten kohtaaminen on kivaa. Itse rahajärjestelmästä en vaan ole ollenkaan vakuuttunut.
30.8.2012 11:51
– Loistava ajatus tuo, että toveja käytettäisiin vaikkapa asukastilojen kunnostuksiin tai muihin yhteisöllisiin projekteihin!
30.8.2012 11:42
– Mielestäni yhteisillä toveilla on hyvä tehdä hyvää.
30.8.2012 11:39
– Terkkuja 🙂

2 vastausta artikkeliin: Yhteisten tovien käyttö – seuraa äänestystä ja keskustelua

  1. Olga W sanoo:

    Jos toveja jää paljon yli, ne voisi käyttää myös aikapankin ulkopuolisten auttamiseen, esim vanhusten ulkoilu, kotiapu jne.
    Tämä hoituisi helpoiten jonkin jo olemassaolevan avustusjärjetön kautta.
    Sen verran luulisi ihmisiltä solidaarisuutta löytyvän että voi muutaman tovin veroina maksaa.

    Koska aikapankkilaisten määrä jatkuvasti kasvaa, ehdotan että jäsenten pitäisi rekisteröityessään todistaa henkilöllisyytensä.
    Näkyviin omiin ilmoituksiin ei tietenkään tarvitse laittaa enempää kuin nytkään mutta ylläpidolla tulisi olla tieto käyttäjien henkilöllisyydestä sillä on vain ajan kysymys milloin aikapankkia aletaan väärinkäyttää.
    Ja olisi ikävää jos pari ”siivoojaa” , ”lastenhoitajaa” tai ”remonttiapuria” putsaisivat palvelunostajan asunnon pilaten koko aikapankin maineen.

    Huom! Näillä esimerkeillä en viittaa nykyisiin aikapankkilaisiin enkä vihjaile heidän varastelevan!!

    Millään kontrollilla ei rikollisuutta voi poistaa mutta vähentää voi ja sen avulla tehdä aikapankki vähemmmän houkuttelevaksi epärehellisille vilistäjille.

  2. Sirpa Baer sanoo:

    Minusta tovivero on hyvä asia ja veroja tulisi käyttää yleiseen hyvään yhteiskunnassa. Jokainen tarvitsee jossain vaiheessa elämässään muilta,ilman että kykenee itse antamaan. Se vaan on elämän laki ja systeemit joissa katsotaan vain omaa etua,eivät ole kestävällä pohjalla.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s