Pelastetaan edes aikapankit! – seminaari 17.5.2016

Pelastetaan edes aikapankit!

Keskustelutilaisuus aikapankin mahdollisuuksista ja sen verotuksen ratkaisumalleista 17.5.2016

Suomeen perustettiin 2010-luvun vaihteessa kymmeniä aikapankkeja, joiden jäsenet voivat vaihtaa keskenään palveluja aikaa vastaan. Keskeinen periaate on, että kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita: yksi tunti mitä tahansa työtä vastaa yhtä tovia.

Sekä kansainväliset esimerkit että pääkaupunkiseudulla kuuden vuoden ajan toimineen yli kolmen tuhannen jäsenen Stadin Aikapankin kokemukset todistavat, että aikapankilla on todellinen potentiaali vaikuttaa positiivisesti yhteisöjen jäsenten osallisuuteen ja hyvinvointiin. Stadin aikapankin tavoitteena on kehittää ihmisten keskinäistä avunantoa ja yhteisöllistä kulttuuria sekä vahvistaa sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaista paikallistaloutta.

Verohallinnon syksyllä 2013 julkaisemassa ohjeistuksessa Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus on aikapankeissa vaihdetut palvelut tulkittu ositain vastikkeelliseksi ja siten veronalaiseksi vaihtotyöksi. Ohjeistuksen julkaisu vaikutti aikapankkitoimintaan lamauttavasti, monien hiljattain perustettujen aikapankkien toiminta hiljeni tai tyrehtyi kokonaan eivätkä monet aikapankkiperiaatteen hyödyntämistä esimerkiksi vapaaehtoistyössään pohtineet yhteisöt ole tohtineet edetä suunnitelmissaan.

Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke ”Oikeudet, ulossulkevuus ja sosiaalinen arvontuotanto uuden talouden järjestelmissä”, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ”Tovituki tunnetuksi” -hanke sekä Stadin Aikapankki järjestävät tiistaina 17.5.2016 klo 14–17.00 keskustelutilaisuuden aikapankkitoiminnan mahdollisuuksista ja verotusratkaisuista. Tilaisuudessa keskustellaan aikapankin ja laajemmin solidaarisuustalouden mahdollisuuksista edistää kansalaisten hyvinvointia sekä etsitään konkreettisia toimenpiteitä aikapankkitoimintaa vaikeuttavan verotusohjeistuksen muuttamiseksi.

Pelastetaan edes aikapankit! -keskustelutilaisuuden alustava ohjelma 17.5.2016

Aika: 17.5.2016 klo 14:00 – 17:00
Paikka: Helsingin yliopisto, Svenska Social- och kommunalhögskola, juhlasali, Snellmaninkatu 12
Tilaisuuden juontaja: Tuuli Hirvilammi

Klo 14:00 Avaus

Klo 14:05 Aikapankin hyödyt ja mahdollisuudet hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä

Lyhyet alustukset:

  •  Maailmalla toimivien aikapankkien periaatteita ja tavoitteita, konkreettisena esimerkkinä Stadin aikapankki: STAP:n ABC, yhteisöjäsenet, tovivero jne. (Ruby van der Wekken, Stadin Aikapankki)
  • Solidaarisuustalouden/vertaistuotannon ja kaupallisen jakamistalouden erot (Laura Kumpuniemi, Solidaarisuustalous verkosto)
  • Aikapankkitoiminta vertaistuen muotona: aikapankkiperustainen tuen ja välittämisen malli Tovituki (Hanna Koppelomäki, Tovituki tunnetuksi -hanke)
  •  Aikapankit yhteisövaluuttana (Mikko Laamanen, Grenoble Ecole de Management)

Keskustelu

Klo 15:15 Tauko (mahdollisuus ostaa kahvia tai muita virvokkeita Unicafesta klo 15:30 asti)

15:30 Aikapankit ja verotus: toiminnan lannistamisesta mahdollisuuksiin

Lyhyet alustukset:

  • Nykyisen vero-ohjeistuksen lyhyt esittely (sekä vero-ohjeistuksen vaikutus aikapankkien toimintaan?) (Petri Manninen, verohallinto)
  • Aikavero vaihtoehtona (Teppo Eskelinen, Oikeudet, ulossulkevuus ja sosiaalinen arvontuotanto uuden talouden järjestelmissä -hanke)
    Kommenttipuheenvuorot: Kaupunginvaltuutetut Veronika Honkasalo (vas.) ja Thomas Wallgren (sd)

15:50 Paneelikeskustelu

15:50 Paneelikeskustel

Pj.Teppo Eskelinen, panelistit :
Erkki Perälä, kaupunginvaltuutettu (vihreät)
Eliisa Iivanainen, vapaaehtoistyön koordinaattori, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysministeriö
Antti Sinkman, erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö
Jouko Kajanoja, tutkija
Kommenttipuheenvuorot:
Inari Penttilä, suunnittelija, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Annika Roihujuuri, toiminnanjohtaja, Moniääniset ry

Keskustelu

Klo 16:45 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset