Miten Stadin Aikapankki toimii?

Stadin Aikapankki toimii ilman rahoitusta ja ilman tarkkoja toimintasuunnitelmia, mutta ideoita ja visioita on paljon!

Kaikki toiminta lähtee jäsenistä, ja mukaan on helppo tulla. Tehtävää riittää kaikille halukkaille – joten jos olet kiinnostunut ”aikapankkitoimihenkilön” hommista, ota yhteyttä!

Stadin Aikapankin toimintaa koskevat päätökset tehdään jäsenkokouksissa tai esimerkiksi netin kautta toteutettavissa jäsenäänestyksissä. Työtä koordinoi STAP-ryhmä, johon kaikki halukkaat voivat tulla mukaan – jos haluat mukaan, laita viesti Rubylle/ rubyvdwekken(at)gmail.com. Lisäksi toimii erilaisia pientyöryhmiä tarpeen mukaan (esim. tiedottaminen, videoryhmä, aluetoiminta).

STAP-ryhmässä mukana (18/5/14) ovat Aino Rajala, Anastasia Lapintie, Anneli Vetri, Hanna Koppelomäki, Hannele Isoaho, Ia-Maria Haverinen, Inari Juntumaa, Joonas Pekkanen, Jyrki Stadigh, Lauri Kettunen, Marjut Sonck, Niklas Toivakainen, Outi Suhonen, Pauliina Shilongo, Piia Lavila, Robert Ramberg, Ruby van der Wekken, Tapio Linna, Tuuli Hirvilammi, Ulla-Maija Pekkola.

Työskentelytila : http://muistio.tieke.fi/p/STAP

Aikapankin kehittämistyöstä voi saada toveja:
Jäsenillä on mahdollisuus laskuttaa tehdystä kehittämistyöstä aikapankin yleisperiaatteen mukaan, siis 1 tunti työtä = 1 tovi – kuitenkin niin, että kuukausitasolla on 10 tovin katto/jäsen. STAP:n yhteisötiliä veloitettaessa on kirjattava kohtuullisen tarkasti, mitä työtä on tehty ja kuinka paljon. On myös suositeltavaa, että ennen kuin jäsen laskuttaa uusia toveja kehitystyöstä, hänen tulisi käyttää ainakin osa aiemmista ”kehitystoveistaan” palveluiden tms. hankkimiseen aikapankin kautta – siis että nämä tovit tulisivat pian kiertoon.

Mistä STAP-yhteisötilin tovit kertyvät?
– Jokaisesta vaihdosta tilittyy automaattisesti 2 % veroa, myyjältä ja ostajalta. Palvelun ostajan vero menee yhteistilille (myyjän vero voi palveluita myydessään itse kohdistaa veron valitsemalleen Stadin Aikapankissa mukana olevalle yhteisölle).
– Lisäksi jäseniltä kerätään 1 tovin suuruinen vuosijäsenmaksu.
Näitä STAP:n yhteisötilille kertyviä toveja käytetään:
A) STAP:n yleiseen kehittämiseen. Toiveena on saada aktivoitua lisää ihmisiä mukaan esim. paikallisten ryhmien perustamiseen ja muuhun kehittämistyöhön.
B) Aikapankin jäsenten tukemiseen: Tehdään aikapankkiin osallistuminen helpommaksi niille, joiden on esimerkiksi elämän- tai terveydentilasta johtuen vaikea hankkia toveja.
Lisäksi verkkotorin toiminnan mahdollistavalle eteläafrikkalaiselle CES-palvelimelle korvataan yhteisötililtä 1 % kaikista vaihdoista (= tällä hetkellä noin 1 tovi/kuukausi).

Esimerkkejä Stadin Aikapankin kehittämistyöstä:
– jäsenrekisterin ylläpito, viestintä jäsenille
– sähköposti- ja puhelintiedusteluihin vastaaminen (jäsenet, muut kiinnostuneet)
– mediatiedustelujen koordinointi (haastateltavien hankkiminen, taustoitus yms.)
– yhteydenpito Etelä-Afrikkaan (CES)
– vaihtotarjousten ja pyyntöjen lähettäminen kerran viikossa (+ virheellisten ilmoitusten hoito)
– kotisivujen päivittäminen, facebook-sivun päivittäminen, Stadinaikapankki-twitter
– jäsenkirjeiden kokoaminen ja lähettäminen
– esittelyvideon tekeminen
– esitteiden tekstit + kuvitus ja taitto
– muu tiedottaminen (isojen tai pienten juttujen kirjoittaminen)
– käännös- ja kielenhuoltotyöt
– jäsenhankinta yleisemmin (uusien toimintamuotojen ja paikallistoiminnan kehittäminen)
– yleiskoordinointi, ydinryhmä
– aikapankin suunta/ideoiden kehittäminen
– aikapankin esittely/edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa, esitysten valmistelu
– omien tapahtumien järjestäminen (ydinryhmäkokoukset, info- ja jäsenillat, tovimarkkinat ym. )
– sekalaiset admin-työt
– Suomen aikapankkiverkoston kehittämistyö, yhteydenpito muihin aikapankkeihin, neuvonta uusia perustettaessa, yhteisen nettisivuston kehittämistyö

Lisätietoja:
Ruby van der Wekken rubyvdwekken (at) gmail.com
Hanna Koppelomäki hanna.koppelomaki (at) gmail.com