Yhteisöt

Stadin Aikapankissa on mukana yksityishenkilöiden lisäksi useita yhteisöjä (lista ja linkit yhteisöjäsenten nettisivuille alla). Yhteisöksi katsotaan tässä mikä tahansa useamman ihmisen yhteenliittymä, joka on valmis toimimaan aikapankissa STAP ABC:n periaatteita kunnioittaen (ks. Stadin Aikapankin arvo/käsitekartta). Seuraa yhteisöjen vaihtopyyntöjä ja -tarjouksia aikapankin CES-verkkotorilla!

Stadin Aikapankissa palvelun myyjä eli palvelun tekijä voi kohdistaa toviveronsa valintansa mukaiselle yhteisölle. Myös yhteisöjäsenet voivat kohdistaa toviveronsa valitsemalleen yhteisölle.

Jäsenyyttä hakeva yhteisö tekee kirjallisen hakemuksen, jossa se kertoo tavoitteistaan, syistä hakea Stadin Aikapankin jäsenyyttä, ja kuinka se aikoo toimia aikapankissa. Hakemuslomake lähetetään jäsenille nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Ellei hakemus herätä lisäkysymyksiä tai vastustusta viikon kuluessa, katsotaan yhteisö hyväksytyksi STAP:iin.

Yhteisöjen viitteellinen saldoraja on +/- 500 tovia (vrt. yksilöjäsenen vastaava +/- 50 tovia). Tällä halutaan kannustaa yhteisöjä aikapankkitoimintaan. Stadin Aikapankki haluaa mukaan lisää yleishyödyllisiä, laajempaa hyvää tuottavia yhteisöjä, jotka omalta osaltaan aktivoivat ja tuovat enemmän vaihtoehtoja toimintaan.

Aikapankkiperiaatteella inhimillistä tukea tarjoava Aika parantaa -verkosto (joka on itse STAP:n yhteisöjäsen) ylläpitää Yhteisöt aikaa vaihtamassa -sähköpostilistaa, jolle liittymällä saa tarkempaa tietoa aiheesta ja tulevista suunnitelmista. Lisätietoja ja liittymiset Yhteisöt aikaa vaihtamassa -listalle: pauliina.shilongo(at)kakspy.com.

Stadin Aikapankin yhteisöjäseniä:

Aika parantaa -verkosto
Aika parantaa on osana Stadin Aikapankkia toimiva inhimillisen tuen ja välittämisen verkosto, joka tarjoaa tovitukea kanssakulkijoille. Tutustu toimintaan omilla nettisivuilla: www.aikaparantaa.net

ATTAC ry
Suomen Attac on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään kriittistä globalisaatiokeskustelua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kansalaislähtöistä demokratiaa, yhteiskunnallista avoimuutta ja kestävää kehitystä.

Eettistä, osallistavaa lähiluomuruokaa
Myos Suomessa luomuruoasta on tullut iso bisnes, mikä tarkoittaa että luomuruokakin on tuotettava halvalla, jos mielii kilpailla hinnoissa muiden luomutuotteiden kanssa. Käytännössä se merkitsee liian pieniä palkkoja merkittävän työn tekijöille sekä mahdollisuutta keskittyä vain muutaman lajin viljelyyn. Luomutilaosuuskunta tai vaikka pienemmässä skaalassa ruokaosuuskunta joka vuokraa pellon ja viljelijän pyrkii kuitenkin tuottamaan ruokaa eettisesti ja monipuolisesti, mihin tarvitaan enemmän ihmisiä ja reilua palkkausta. Aikapankin kautta osuuskuntien ulkopuoliset ihmiset voivat osallistua tilan eri töihin ja talkoisiin ja tovit tarjoavat vaihtoehtoisen korvauksen työstä. Luomutila tai ruokaosuuskunta voi puolestaan jakaa osan sadosta toveja vastaan Aikapankin jäsenille. Näin luomuruoka löytää tiensä useampiin ruokapöytiin ja kauppojen luomutarjonta laajenee. Aikapankki on yksi väline eettisen ja osallistuvan ruoan tuotannon tukemiseksi.
Osuuskauppa Oma Maa
Herttoniemen ruokaosuuskunta
Herttoniemen ruokaosuuskunta video : http://vimeo.com/34777184
Oulunkylän luomupiiri ry

Kammari
Kalliossa, Kaarlenkatu 15 sijaitseva Kammari on naapuruston yhteinen olohuone, jossa erilaiset kritiikin, taiteen ja yhteistoiminnan muodot löytävät elintilaa muuten täysin yksityistetyssä kaupunkitilassa. Tilassa toimii myös ruokaosuuskunta Oma Maan pieni tilapuoti, josta saa Tuusulassa tilalla kasvatettua luomuruokaa. Sen lisäksi tilassa on pienimuotoinen yhdessä ylläpidetty kioski, josta saa keittoa, leipää, kahvia, kaakaota ja keksejä. Kaupan ja kioskin tuotot menevät tilan ylläpidon kuluihin. Tarkoitus on ylläpitää ja rahoittaa tila yhteisesti kaikkien käyttäjien kesken, toiminnan lähdettyä kunnolla käyntiin. Tila on kuitenkin sisään kävelevälle ostopakosta vapaa, sinne toivotaan ihmisten tulevan vapaasti olemaan.

Maan ystävät ry
Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Järjestö on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, johon kuuluu ryhmiä noin 80 maasta kaikista maanosista.
http://maanystavat.fi/

Occupy Helsinki
Espanjasta mallia ottava kansanliike, joka kokoontuu toreille ympäri Suomen etsimään tapoja, joilla tavalliset ihmiset saisivat äänensä kuuluviin.
http://torillatavataan.wordpress.com/

Omenapuutalo
Omenapuutalo on vuokrattu Helsingin kaupungilta ja kunnostettu talkoovoimin ja omalla kustannuksella. 100-vuotiasta kaunista puutaloa Lapinlahden entisen sairaalan edustalla meren rannassa on noin 150 metrin päässä Ruoholahden metroasemalta ja on käytettävissä erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja aktiviteetteihin.

Pankki 2.0
Olemme rakentamassa Suomeen eettistä pankkitoimintaa. Tärkeää meille on hyvä palvelu, kestävä talous ja rahoituksen läpinäkyvyys.

Roska päivässä -liike
Roska päivässä -liike on sydämen ja omantunnon liike. Keräämme päivittäin ainakin yhden roskan ja kutsumme ainakin yhden ihmisen mukaan. Jäseniä on kaikkialla Suomessa ja myös kaikilla maailman mantereilla. Roskaliikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen vierailee Suomessa ja ulkomailla kertoen keskustelun hengessä liikkeestä. Roskaliike järjestää tempauksia, facebook- tapahtumia ja jakaa miniroskiksia varsinkin tupakoiville. Miniroskiksen voi tehdä myös itse, katso http://www.roskapaivassa.net
”Roskaliike on pieni askel ihmiselle, mutta suuri askel ihmiskunnalle”, Lotta, 11 v.

Suomen Moniääniset ry
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ääniä kuulevien ihmisten hyvinvointia tukemalla, yhdistämällä ja aktivoimalla heitä. Toiminnan keskeisimpiä osa-alueita ovat vertaistuki ja tiedotus.

Suomen Sosiaalifoorumi
Sosiaalifoorumi ei ole itsenäinen organisaatio, vaan erilaisten kansalaisliikkeiden yhteistyön tulos. Se toimii alustana ja avoimena tilana, jonne tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kannattajat voivat tuoda näkemyksiään laajempaan keskusteluun. Suomen sosiaalifoorumi noudattaa Maailman sosiaalifoorumin (World Social Forum, WSF) periaatteita ja on osa kansainvälistä sosiaalifoorumien verkostoa, joka koostuu alueellisista ja temaattisista sosiaalifoorumeista.

Ympäristö ja kehitys ry
Ympäristö ja kehitys ry pyrkii etsimään lähestymistapoja, jotka yhdistävät toisiinsa köyhyyden poistamisen ja ympäristönsuojelun. Ympäristönsuojelu tavalla, joka vie ihmisiltä elinkeinon, ei ole kestävällä pohjalla. Toisaalta myöskään ympäristöä rajusti tuhoavat taloudellisen toiminnan muodot eivät voi luoda kenellekään kestäviä työpaikkoja.
www.ymparistojakehitys.fi